Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
mobile image FXTM

Giờ đây
KIẾM ĐƯỢC 25 USD CHO MỖI NGƯỜI -
GIỚI THIỆU BẠN BÈ HOẶC
THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH CHO FXTM

Kiếm 25 USD cho bạn và mỗi người bạn mà bạn giới thiệu cho FXTM. Sử dụng liên kết giới thiệu được cá nhân hóa của bạn để giới thiệu về FXTM trong vòng kết nối xã hội trực tuyến của bạn.

Cách hoạt động

biểu tượng
1. ĐĂNG KÝ HOẶC ĐĂNG NHẬP VÀO TÀI KHOẢN MYFXTM CỦA BẠN VÀ NHẬN LIÊN KẾT GIỚI THIỆU
biểu tượng
2. CHIA SẺ LIÊN KẾT GIỚI THIỆU CỦA BẠN VỚI BẠN BÈ
biểu tượng
3. KIẾM 25 USD CHO BẠN VÀ KHÁCH HÀNG MÀ BẠN GIỚI THIỆU SAU KHI CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẦY ĐỦ ĐƯỢC ĐÁP ỨNG.*

Bạn càng mời được nhiều bạn bè, bạn càng kiếm được nhiều tiền. Hết sức đơn giản!

Quản lý những khách hàng mà bạn giới thiệu trong MyFXTM

Sử dụng phần “Giới thiệu Bạn bè” được thiết kế riêng trong MyFXTM để theo dõi tiến độ giới thiệu hiện tại và quá khứ của bạn đồng thời quảng bá và chia sẻ các trang FXTM với bạn bè của bạn.

  • Nhận URL Giới thiệu duy nhất của bạn
  • Xem bạn đã kiếm được bao nhiêu cho đến thời điểm hiện tại
  • Kiểm tra lịch sử giới thiệu của bạn
  • Theo dõi trạng thái của các giới thiệu đang chờ xử lý

Mời bạn bè và gia đình tham gia một nhà môi giới toàn cầu đã đoạt giải thưởng, và kiếm tới 10.000 USD tiền thực, có thể rút ra*.

Bạn đã sẵn sàng chia sẻ chưa?

*Số tiền nạp tối thiểu và số lô được yêu cầu. Vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện để biết chi tiết đầy đủ về các điều kiện của chương trình này. 

Scroll Top